Haftanın Tablosu: Mavi Masa, Henri Le Sidaner, 1923

Post-Empresyonistlerin çağdaşı Henri Eugène Augustin Le Sidaner (7 Ağustos 1862 – 14 Temmuz 1939), iç mekânlar ve sessiz sokak sahneleri resimleri ile tanınan bir ressamdı. 19. yüzyılın son on yılından başlayıp, 1939 yılındaki ölümüne kadar devam eden bir kariyere sahip olan Le Sidaner, Sembolist veya İntimizm¹ ressamı olarak sınıflandırılmıştır.

Henri Le Sidaner, Mavi Masa, 1923

Fransız Sembolist akımı sıklıkla, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé ve Paul Verlaine gibi, kişinin eleştirel bakış açısına bağlı olarak mutlak gerçekleri ifade etmeyi ya da dikkat çekici “havalı” felsefi tavırları ifade etmeyi amaçlayan şairlerle ilişkilendirilir. Bu akım özellikle 19. yüzyılın sonunda Fransız kültürü üzerinde geniş bir etkiye sahiptir ancak, bu ressamlar eserlerinde alegorik figürler ve rüya imgeleri gibi açıkça sembolik unsurlar kullanırken, Le Sidaner’in resimleri gerçekliğin duygusal ve romantikleştirilmiş yorumları olarak tanımlanabilir.

Stili, eserlerinde görülebilen Noktacılık² resim tekniği ile birlikte izlenimcilik unsurlarını içeriyordu. Le Sidaner, atmosfer ve mistisizm yaratmak için nüanslı grileri ve düzensiz, benekli fırça darbeleriyle uygulanan opalleri tercih ederek, bastırılmış bir renk kullanımını tercih ediyordu.

Yetenekli bir gece ressamı olan Le Sidaner, otuz yılı aşkın bir süredir resim yaptığı Picardy kırsalından Gerberoy’a yerleşmeden önce Fransa ve Avrupa’yı dolaşmıştı. Gerberoy’daki Orta Çağ kalesinin harabelerinde yarattığı bahçelerin baştan çıkarıcı görüntüleri; yakın zamanda terk edilmiş, üzerine güneş ışığı düşen masalar ve sarkan güller ile herhangi bir sanat akımına kolayca uymayan eşsiz bir sanatçı olarak ününü pekiştirdi.

Henri Le Sidaner, Mavi Masa, 1923, detay

Le Sidaner’in çay için ayarlanmış masaları, çiçekli bahçeleri ve doğal manzaraları daha çok kendileri boyanmış gibi görünmektedir. Olgun tarzının en dikkat çekici özelliklerinden biri, eserlerinde neredeyse hiç insan figürünün olmamasıdır. Toplamda ele alındığında sanatçının tüm eserleri ebedi, varsayılan bir alacakaranlığa kurulmuş gibi, sonsuza dek sürecek aynı ân, resimden resme geçecek ve binadan binaya, bahçeden bahçeye uygulanacak gibi gözükmektedir.

“Samimi, kişisel ve psikolojik deneyimin” gerçek doğası, değişken ruh hali ve duyularla mücadele etmektedir. Kusursuz olarak yakalanmış olan çeşitli ruh hallerinin ve zihinsel durumların anlam çeşitliliği, La Sidaner’in resimlerinde eriştiğimiz şey değildir. Buna karşılık, ortaya çıkan, insanın tutarlı karakteridir; hassas, rafine, oldukça münzevi ve biraz yorgun bir kişiliğe sahip.

¹İntimizm (İng. Intimism): Vuillard ve Bannard gibi Fransız sanatçıların Neo-klasik mistisizme tepki ile geliştirdikleri sakin biçim sahnelerine yönelen bir çeşit empresyonist eğilimine verilen ad. İzlenimci akım içinde değerlendirilebilecek yönelim. (kaynak: 1)
²Noktacılık veya puantilizm, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni izlenimci ressamlar tarafından yaygın olarak kullanılmış bir resim tekniğidir.
Çeviri kaynak: 12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir