Kübizm Sanat Akımı Nedir?

Kübizm Sanat Akımı: Picasso’nun ve Diğerlerinin Geleneği Kırıp Geçerek Modern Sanatı Oluşturması
Doğuşundan 100 yıl öncesine kadar Kübizm, modern sanatın en ünlü ve en etkileyici kolu olarak görüldü. Kübizm, günümüz konularına baştan aşağı avangart yaklaşımı olan ikonik sanatçı Pablo Picasso’yla özdeştiriliyor. Kırık formlar ve tepetaklak kompozisyonlar içeren Kübizm, sanat türlerinde bulunan figüratif tasvirleri terk ederek tamamen soyutlamaya doğru ilerledi. Bu yönü -benzersiz evrimi ve kalıcı etkisiyle birlikte- Kübizmi 20. yüzyılın en ünlü sanat biçimlerinden biri haline getirdi.

Kübizm Nedir?

Kübizm 1907’de başlayan bir sanat akımıdır. Pablo Picasso ve George Braque’un öncülüğünü yaptığı stil, aynı anda birden fazla açıdan görülebilecek şekilde parçalanmış ögeler ile karakterize ediliyor.

Pablo Picasso, “Girl with a Mandolin,” 1910

Tarihçesi

Yüzyılın başında, Empresyonistlerin resme deneysel yaklaşımlarından ilham alan Post-Empresyonizm ve Fovizm, Avrupa sanatına egemen oldu. Fransız ressam, heykeltıraş, matbaacı ve ressam Georges Braque, stilize manzara ve deniz manzaralarından oluşan polikromatik resimleriyle Fauvist harekete katkıda bulundu.

Georges Braque, Detail of “Landscape at La Ciotat,” 1907

1907’de Braque, İspanyol ressam, heykeltıraş, baskıcı ve tasarımcı Pablo Picasso ile tanıştı. Bu sırada Picasso, Afrika heykel ve maskelerinden etkilenen ilkel eserler üreten “Afrika Dönemi”ndeydi. Braque’nin Post-Empresyonist tabloları gibi, bu parçalar formla (ve bazen de renkle) oynandı lâkin figüratif kaldılar.

Pablo Picasso, “Gertrude Stein,” 1905-1906 (Photo via Flickr)
Pablo Picasso, “Gertrude Stein,” 1905-1906

Tanıştıktan sonra Braque ve Picasso birlikte çalışmaya başladılar, önceki tarzlarından daha da uzaklaştılar ve iş birliği içinde yeni bir tür yarattılar: Kübizm.

Safhalar

-PROTOKÜBİZM

Akım başlamadan önce hem Picasso hem de Braque, yakında tarzları olacak bu ögeleri kendi türlerine uyguladılar. Kübizme bu büyüleyici geçiş, özellikle iki eserinde belirgindir: Les Demoiselles d’Avignon (1907) ve Viaduct at L’Estaque (1908).

Les Demoiselles d’Avignon, Picasso’nun Afrika Dönemi’nden belki de en ünlü eseridir. 1907 tarihli, figürlerin maskeye benzeyen yüzlerinde ve parçalanmış ögelerin görüldüğü bu eser, İlkelcilik ve Kübizm’in zirvesinde yaratıldı.

Pablo Picasso, “Les Demoiselles d’Avignon,” 1907

Viaduct at L’Estaque, Braque’ın perspektifle oynamaya ve konuları geometrik formlara, ki bunlar temel Kübist özelliklerdir, ayırmaya olan ilgisini tasvir ediyor.

Georges Braque, “Viaduct at L’Estaque,” 1908

-ANALİTİK KÜBİZM

Akımın ilk resmî aşaması Analitik Kübizm olarak bilinir. Bu dönem 1908’den 1912’ye kadar sürdü ve parçalanmış öğelerin kaotik resimleriyle karakterize edilen resimler nötr tonlarda işlendi.

Pablo Picasso, “Still Life with a Bottle of Rum,” 1911

Parçalanmış formlar genellikle birbiriyle örtüşür ve konuyu aynı anda birden fazla perspektiften gösterir.

Georges Braque, “Still Life with Metronome,” 1909

Picasso ayrıca Analitik Kübizm ilkelerini heykeltıraşlarına da uyguladı ve fazın perspektife yönelik deneysel yaklaşımını vurgulayan bir büst ve figür koleksiyonu ile sonuçlandı.

Pablo Picasso, Head of a Woman,” 1909–10

Bu sırada, İspanyol ressam Juan Gris dahil olmak üzere avangart resimlerle ilgilenen diğer sanatçılar da Picasso ve Braque’a katıldı.

Juan Gris, “Portrait of Picasso,” 1912

Gris, özellikle Sentetik Kübizm alanında tanınmış bir Kübizm ressamı olma yoluna girmişti.

-SENTETİK KÜBİZM

1912’de ortaya çıkan ve 1914’e kadar süren Sentetik Kübizm, akımın ikinci aşamasıdır. Bu süre zarfında Picasso, Braque, Gris ve diğer sanatçılar kompozisyonlarını basitleştirerek renk paletlerini aydınlattılar.

Juan Gris, “Still Life with Bordeuaux Bottle,” 1919

Sentetik Kübizm, resim veya kolaj sanatı olarak sunulan natürmort tasvirlerine olan ilgiyi sergiliyor.

Georges Braque, “Rum and Guitar,” 1918

 

Pablo Picasso, “Head,” 1913-1914

ÖNCÜ AKIMLAR

Post-Empresyonizmin popülaritesi ve Braque’ın Fovizm ile ilişkisi göz önüne alındığında, her iki hareketin de Kübizmi şekillendirmede çok önemli bir rol oynaması pek de şaşırtıcı değildir.

POST-EMPRESYONİZM

Kübistler, Post-Empresyonist ressamların kullandığı birkaç sanatsal unsuru, yani bir nevi Paul Cézanne’ı ödünç aldılar.

Bunlar tek renk düzlemlerini, geometrik formları ve en önemlisi çarpık bir perspektif algısını içeriyor. Braque 1957’de The Observer’a “Sanata empoze etmeyi başardığı sert ve hızlı perspektif kuralları korkunç bir hataydı,” dedi. “Cézanne ve ondan sonra Picasso ve ben bunun için kendimize pay çıkardık. Bilimsel perspektif, resimdeki nesneleri, resmin gerektiği gibi ulaşabileceği bir yere getirmek yerine resimdeki nesneleri bakandan kaybolmaya zorlar.”

Paul Cézanne, “Mont Sainte-Victoire,” 1904-1906

FOVİZM

Post-Empresyonizmin yanı sıra Kübizm, Fovizmden de etkilenmiştir.

Braque’ın akımla olan ilişkisinin yanı sıra bu etki, Picasso’nun bir sahne oluşturmak için yapay renk blokları ve yinelenen desenler kullanmasıyla ünlü bir sanatçı olan Matisse ile olan ilişkisiyle güçlendirildi. Picasso 1960’larda “Matisse ve benim yaptığımız her şeyi yan yana resmedebilmelisiniz,” diye hatırladı Picasso. “Matisse’in resmine hiç kimse benden daha itinayla bakmadı ve kimse benimkine, onun baktığı kadar itinayla bakmadı.”

Henri Matisse, “Portrait of Madame Matisse,” 1905

Etkileri

Diğer modern sanat akımları gibi Kübizm de eninde sonunda diğer sanat dallarını etkiledi ve hatta doğmasına yol açtı.

Fütüristler, Kübizm’in enerjik kompozisyonlarından ilham alırken, Sürrealistler kolaj sanatını benimsedi ve uyarladı. Benzer şekilde, ögeleri parçalara ayırma fikri, Dada, De Stijl, Bauhaus ve Soyut Dışavurumcu akımlarla ilişkili sanatçıları etkiledi.

Marcel Duchamp (Dadaist), “Nude Descending a Staircase No. 2,” 1912

Bu modern türlere ek olarak Kübizmin etkisi çağdaş sanatta da belirgindir. Kübist dövmelerden Picasso’nun portrelerinden ilham alan grafitilere kadar bu eğlenceli parçalar zamansız estetiği, büyüleyici kompozisyonları ve Kübizmin kalıcı mirasını sergiliyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz diğer sanat akımları da dikkatinizi çekebilir: Sanat Akımları

Kaynak: https://mymodernmet.com/what-is-cubism-art/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir