Türk Ressamlar Dizisi: Hüseyin Rıfat Çeteci

Türk ressam Hüseyin Rıfat Çeteci 1861’de İstanbul, Cihangir’de doğmuştur. Eskiden çete adı verilen yardımcı donanma amirali olan Hüseyin Reis soyundan gelen Hacı Şerif Efendi’nin oğludur. Tophane Feyziye mektebini Şinasi ile birlikte bitirdikten sonra özel derslerle Arapça ve Farsça öğrenmiş, edebiyat alanında da kendini yetiştirmiştir. 15 yaşında Hariciye Mektebi kaleminde memuriyet hayatına başlamıştır. Çeşitli hizmetlerden sonra Mabeyn Başkatipliği, Sadaret Müsteşarlığı gibi görev yerlerine kadar yükselen Rıfat Çeteci, daha pek küçük yaşlarında resim sanatına ilgi duymaya başlamıştır.

Hüseyin Rıfat Çeteci, Konya Aziziye Cami

İstanbul’da Ayvazowski ve Valeri gibi ressamların sergilerinden etkilenmiş ve kısa süre sonra açılan Sanayi-i Nefise’ye girmiştir. Özellikle Valeri’nin öğrencisi olmayı çok arzuluyormuş. Osman Hamdi, Valeri, Mimar Valori ve Oskan Efendi’den oluşan juri karşısında sınavını vermiş ve resme olan yatkınlığı onu doğrudan ikinci sınıfa geçmesini sağlamıştır.

Hüseyin Rıfat Çeteci, Sahilde Dalgalar

Sanatçı, Sanayi-i Nefise Mektebi’mizin ilk mezunlarındandır. Figür, peyzaj, natürmort çalışmaları yanı sıra kompozisyonlar da meydana getirmiş, sanat kültürü köklü, realist bir ressamdı. Çok mütevazi olduğu bilinmektedir. Hiç sergi açmamış ve resim satmamıştır. Dostlarına armağan ettiği birkaç tabloların dışında çok sevdiği on beş tablosu, ölüm tarihi olan 1962 yılına kadar kendi özel koleksiyonunda bulunmakta idi. Bu eserlerin büyük bir bölümü hâlâ ailesi tarafından muhafaza edilmektedir.

cami avlusu by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Cami Avlusu
fenerbahçe'de mehtap by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Fenerbahçe’de Mehtap
tuval üzerine yağlıboya by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Tuval Üzerine Yağlıboya
yelkenliler by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Yelkenliler
peysage by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Peyzaj
kahvehane by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Kahvehane, 1908
karpuzlu natürmort by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Karpuzlu Natürmort, 1919
kavunlu natürmort by huseyin rifat ceteci
Hüseyin Rıfat Çeteci, Kavunlu Natürmort, 1919
Hüseyin Rıfat Çeteci, Topkapı Sarayı Arz Odası
Hüseyin Rıfat Çeteci, Atlı
Hüseyin Rıfat Çeteci, Mevlevi Şeyhi

Kaynakça:https://www.istanbulsanatevi.com/turk-ressamlar/huseyin-rifat-ceteci-hayati-ve-eserleri/ – http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/55844/001529094006.pdf?sequence=1&isAllowed=y – http://www.turkerart.com/ozel-koleksiyon-sergisi/ozel-koleksiyon-sergisi-40/ – http://www.artnet.com/artists/huseyin-rifat-ceteci/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir