Oryantalist Sanat Akımında Namazın Tasviri

tarihinde yayınlandı

Oryantalist sanat akımı veya Şarkiyatçılık, Yakın Doğu ve Uzak Doğu toplumlarını, kültürlerini, dillerini ve halklarının incelendiği Batı kökenli araştırma alanlarının tümüne verilen isimdir. Sanat tarihi, edebiyatı ve kültürel çalışmalarda, Oryantalizm, Doğu dünyasındaki yönlerin ve kültürün taklidi veya tasviridir.  Çeviren: Zeynep…