İskandinav Mitolojisinin Sanat Tarihindeki Yeri

tarihinde yayınlandı

Kelimenin tam manasıyla söylemek gerekirse mitoloji geleneksel bir öykücülüktür. Yunancada “Mythos” “öykü”; “logia” ise “anlatma”, daha doğrusu “bilgi” anlamına gelir. Bütün mitolojilerin kökenleri, ağızdan ağıza anlatılagelmiş öykülere dayanır. Bu bağlamda İskandinav mitolojisi, Hristiyanlık öncesi Kuzey Germenlerin anlattığı geleneksel öykülerden oluşur….

Bir Sanatçı Gibi Pişirin! Sanat Tarihinden Mutfak İlhamı

tarihinde yayınlandı

100 yıl boyunca sanatta mutfaklar, üst sınıfın lüks yaşam alanlarının altına gizlenmiş, tatsız hizmetçilerin istenmeyen çalışma yerleriydi. 16. yüzyılın ortalarında, Pieter Aertsen gibi Kuzey Rönesans sanatçıları bunu değiştirmeye başladı. Aertsen ve çağdaşları, bu küçük insanları ve yerleri çalışmalarının ön saflarına…

Edvard Munch ve Ölüm Tasvirleri

tarihinde yayınlandı

Munch notlarına “Hastalık, delilik ve ölüm, beşiğimi gözleyen ve bütün hayatım boyunca bana eşlik eden kara meleklerdi.” diye yazarak adeta onun resim dünyasının önemli bir bölümünü oluşturan ölümle ilgili tüm motiflerin bir açıklamasını yapmıştır. Ölümü, annesinin ve kız kardeşinin bir…

Japon Sanatında Yağmur

tarihinde yayınlandı

Japon hava durumu takımadalar arasında büyük farklılıklar gösterse de, yıl boyunca bol miktarda yağmur yağması Japonya genelinde yaygın bir fenomen olmaya devam ediyor. ”Tsuyu” olarak bilinen tipik muson mevsimi, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık altı hafta boyunca yoğun yaz yağmurlarıyla…

Alman Folklorunda Bir Siren: Lorelei

tarihinde yayınlandı

Lorelei, Almanya’da su seviyesinden yaklaşık 433 fit yükseklikte, Ren Nehri’nin sol kıyısında bulunan devasa bir kayalık uçurumdur. Bu kayaya adanmış birçok efsane, şiir ve şarkı vardı. En ünlü destanlardan biri, Yaşlı Peder Rhine’ın kızı olan Lorelei/Loreley adında bir kadındı. Lorelei’in…

18. Yüzyıl Otoportre Tabloları, Rokoko Portreciliğinin Nadiren Görülen Absürt Tarafını Ortaya Çıkarıyor

tarihinde yayınlandı

Otoportre, yüzlerce yıldır sanatçıların becerilerini uygulama yöntemi olmuştur. Ve birçok ünlü otoportre portresi yapılan kişinin sabırlı ve ketum bir tasvirini karakterize ederken bazı ressamlar geleneksel tasvirlerin dışına çıkarak hatırlanmayı tercih ettiler. Bu sanatçılardan biri benzerliğini çeşitli eğlenceli ve ilişkilendirilebilir pozlarda…