VİKİNGLER HAKKINDA 5 BİLGİ

tarihinde yayınlandı

Nedir Bu İsim?   Bu terim belirli bir grup veya kabileyle ilgili olmadığı için, Vikingler kendilerine “Vikingler” demiyorlardı. Viking Çağında (M.S 790-1066), bugün bildiğimiz İskandinavya ülkeleri mevcut değildi ve insanlar bölge boyunca dağınık klanlar ve kabileler olarak yerleşmişlerdi. Viking kelimesi,…