VİKİNGLER HAKKINDA 5 BİLGİ

Nedir Bu İsim?

 

Bu terim belirli bir grup veya kabileyle ilgili olmadığı için, Vikingler kendilerine “Vikingler” demiyorlardı. Viking Çağında (M.S 790-1066), bugün bildiğimiz İskandinavya ülkeleri mevcut değildi ve insanlar bölge boyunca dağınık klanlar ve kabileler olarak yerleşmişlerdi. Viking kelimesi, Eski Nors dilinde “korsanlık” ya da “serbest yolculuk” anlamına gelmektedir.

Taşa İşlenmiş Tarih

Vikingler hakkında bugün bildiğimiz şeylerin büyük bir kısmı, Vikinglerin kendileri hakkında hikâyelerini ve kendi tarihlerini, ortak yazı sistemleriyle oydukları devasa taşlardan geliyor. Bunların çoğu, ölen insanların hikâyelerini anlatan anıt taşlardır. İsveç’te bu taşlardan 2.500 tanesi vardır ve diğerleri İskandinavya’ya dağılmış durumda. Vikingler, başka yerlere de izlerini bıraktılar –diğer yerlerin yanı sıra, isimlerini Ayasofya’nın duvarlarına da yazmışlardır.

Abartılı Bir Veda

Cesedin su üstünde derinlere açılan teknede (bazen alevler içinde) olduğu “Viking cenazesi”ni duymuşsunuzdur. Vikingler bazen tanınmış insanları için bu tür cenaze ritüellerini uygularlardı. Birçok Viking diğer dünyaya inandığı için, insanların da teknenin içinde olduğu, silah, değerli eşya ve cenaze sırasında öldürülen köleleriyle beraber gömüldükleri “gemi definleri” gerçekleştirirdi.

Jarls ve Karls

Vikingler toplumu üç sınıfa ayrıldı: jarls, karls ve thralls. Jarls hükümdardı, aristokrasiydi. Karls işçilerdi. Çoğu çiftçiydi. Thralls, her iki sınıfın da kölesi ve hizmetkârlarıydı. Çoğu yurtdışındaki baskınlardan esir alınmıştı.

Ragnar ve Lagertha

Danimarkalı tarihçi, yazar ve kralın danışmanı olan Saxo Grammaticus’ın 12. yüzyılda yazdığı Gesta Danorum adlı eserin dokuzuncu kitabında Lagertha’nın hikâyesi geçer. Buna göre İsveç kralı Frø, Norveç’i istila edip Norveç kralı Siward’ı öldürdüğü seferde öldürülen kralın ailesindeki kadınları aşağılamak için onları bir geneleve kapatır. Bunu öğrenen Ragnar Lothbrok, kadınlara erkek kıyafeti giydirerek onları kurtarır ve kadınların çoğu Ragnar ile birlikte savaşmayı da kabul eder. Bu kadınların önde geleni Lagertha’dır. Lagertha’nın cesaretinden etkilenen Ragnar onunla evlenmek isteğini iletir ve teklifi kabul edilir. Saxo’ya göre bu evlilikten Fridleif adlı bir erkek çocuk ve ismi verilmeyen iki kız dünyaya gelir. Danimarka’daki iç savaşa katılmak üzere buraya dönen Ragnar, İsveç kralı Herrauðr’ün kızı Thora Town-Hart ile evlenmek için Lagertha’yı boşar. Danimarka’ya döndüğünde yine bir iç savaşın ortasında kalan Ragnar’ı içinde bulunduğu zor durumdan Lagertha kurtarır. Norveç’e döndüğünde kocasıyla kavga eden Lagertha’nın kocasını öldürerek tahta geçtiği belirtilir.

Kaynakça:https://www.britannica.com/list/5-fast-facts-about-vikings,http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFnZXJ0aGE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir