Neoklasizm Sanat Akımı Nedir?

Jean-Honoré Fragonard ve François Boucher gibi Rokoko ressamlarının aşırı hassaslığına karşın Neoklasistler, ilham için Nicolas Poussin gibi daha eski ressamlara baktılar. Dipnot düşmek gerekirse Poussin’in çalışması, on yedinci yüzyıl Fransız sanatındaki klasikliğe olan ilginin bir örneğidir. “Poussinist” resmi tanıtma kararı, etik düşünceleri ortaya çıkardı. Nedeni ise Nicolas Poussin, “Poussiniste” resimde etik ve derinliğe inanıyordu. Güçlü çizim mantıklıydı, bu da daha ahlaki olduğu anlamına geliyordu. Poussinistler sanatın kalple değil beyinle olması gerektiğine inanıyorlardı.

Nicolas Poussin, Et in Arcadia Ego, 1637-38

Jacques-Louis David gibi Neoklasistler, belirgin çizimler ve gölgelemelerle iyi tanımlanmış resimleri tercih ediyorlardı. Çizim boyamaktan daha önemli olarak görülüyordu. Neoklasist resimlerin yüzeyleri pürüzsüz olmalıydı. Fırça darbelerinin izi, çıplak gözle gözüküyor olmamalıydı.

Fransa, 1789’da ilk devrimini yaşamak üzereydi. Neoklasistlerse dönemlerini tanımlayacak mantığı ve ciddiyeti gösterme peşindeydiler. David gibi sanatçılar, sanat yoluyla isyanları desteklediler. Bu sanat; mantıklı düşünmeyi, kendini ülkeye feragat etmeyi ve Cumhuriyetçi Roma’yı hatırlatan azla yetinme dönemini içeriyordu.

Jacques-Louis David, Oath of the Horatii, 1784

Neoklasizm, filozofların doğanın kanunlarından öğrenip onları takip ederek kaderimizi kontrol edebileceğimize inandıkları Akıl Çağı’nın (Aydınlanma Çağı) bir evladıydı. Bir başka dipnot geçecek olursak Birleşik Devletler, Aydınlanma felsefesi üzerine kurulmuştur.

Jean-Antoine Houdon, Voltaire, 1778

Bilimsel sorgu çok daha fazla dikkat çekti. Bu nedenle Neoklasizm, Klasik geleneğe devam etti çünkü ılımı ve mantığı ifade ediyordu. Yalnızca daha yeni ve daha siyasi suçlamalarla doluydu. Bakıldığında “neo”, “yeni” ya da sanat babında düşünüldüğünde yeni bir dokunuşla zaten var olan bir stilin tekerrür etmesi anlamına geliyor.

Psyche Revived by Cupid’s Kiss, Antonio Canova, 1777

Neoklasizm; net stille, solgun renklerle, gölgeli alanlarla, Banoque’un geçici zamanı gösteren dinamik çalışmalarının aksine konuyu zamansız kılan güçlü yatay ve dikeylerle ve çağdaş konuları bile klasikleştiren klasik konularla karakterize edilir.

Kaynakça: https://m.theartstory.org/movement/neoclassicism/artworks/, https://smarthistory.org/neoclassicism-an-introduction/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir