Atlas Serisi: Matematik, Felsefe, Dünya Tarihi

Othello Kitap’tan harika bir seri: “Atlas Serisi” altında yayımlanan Matematik, Felsefe ve Dünya Tarihi kitapları teorik bilgileri renkli bir biçimde sunuyor. Kuşe kâğıt baskı kitaplar, içerdikleri şablon, grafik, zaman çizelgeleri ve fotoğraflarla renkli bir dizi oluşturuyor. Zengin içerikle hazırlanmış Atlas Serisi matematik, felsefe ve dünya tarihine dair genel bir bakış sunarak ilgili alanların kavramlarını, dönemlerini, iz bırakmış isimlerini tanıtıyor ve özet başlıklar halinde sıralıyor.

İşte, keyifli bir okuma önerisi:

Matematik

Kerem Topçu’nun çevirisiyle okuyucuya sunulan Atlas-Matematik deneyler, problemler, efsaneler ve ilginç buluşları en eğlenceli haliyle aktarıyor. Matematik tarihinin mimarlarını tanıtıyor, birçok kavramın doğuşunu açıklıyor ve hayatı kolaylaştıracak buluşların ardındaki efsanelere ışık tutuyor. Ayrıntılı zaman çizelgeleriyle desteklenmiş Atlas-Matematik, zengin görseller eşliğinde matematiğin serüvenini anlatıyor. Dünyanın ilk matematikçileri ve yaşamı kolaylaştırmaya çalışan buluşları, ilk insanların kemiklere çentik atmasının matematiksel değeri, Sümerlerin kil tabletlere çizdikleri simgeler, kuantum mekaniği gibi pek çok konuyu kapsıyor.

Bu resimli atlas, “Müziğin Matematiği”, “Sıfır Her Şey mi? Hiç mi”, “Olayları Perspektife Oturtmak”, “Olasılık-Şansımız Nedir?”, “Sonsuzluk Problemi” gibi bölüm başlıklarıyla matematiğin bağlantılarına dikkat çekiyor. Matematiğin sıkıcı dünyasına renkli bir pencereden bakmak isteyenler için Atlas-Matematik iyi bir fırsat!

Felsefe

Atlas-Felsefe, Hüseyin Onur Ercan’ın çevirisiyle pek çok düşünür ve akımı tanıtarak felsefe tarihini özetleyen bir giriş kitabı. Zaman çizelgeleri ve şemalarla renklendirilen Felsefe atlası, Antik Çağ’dan modern döneme uzanan düşünce tarihini ve önemli temsilcilerini aktarıyor.

Kitap Budizm ve Taozim gibi öğretilerden başlayarak Doğu felsefesinden Batı felsefesine uzanan geniş bir süreci tarihsel arka planlarıyla birlikte anlatıyor. Platon’un idealar kuramı, Aristoteles’in metafizik ve mantık kavramı ve Bergson’un durée kavramı gibi pek çok filozofun tezinden bahsediyor. Felsefe atlası Yin-Yang Okulu’ndan Milet Okulu’na, Margburg Okulu’ndan Frankfurt Okulu’na kadar önemli düşünce ekollerine detaylı olarak değiniyor.

Dünya Tarihi

Atlas-Dünya Tarihi, tarih öncesi insanlardan ve ilk insanın kökeni ve yayılışı hakkındaki teorilerden başlayarak insanlık deneyimini anlatıyor. “Antik Dünya”, “Klasik Medeniyetler”, “Orta Çağ”, “Rönesans ve Aydınlanma”, “Devrim ve Milliyetçilik”, “Savaşta Dünya” ve “Modern Dünya” bölüm başlıklarıyla insanın tarih sahnesindeki yerine ve çevreye uyum sağlamak için geliştirdiği yaratıcı becerilerine değiniyor.

Görsellerle zenginleştirilmiş Dünya Tarihi atlası, ziraatın doğuşu, imparatorlukların yükselişi, keşifler, savaşlar ve hastalıklar gibi pek çok konuyu detaylı bir şekilde aktarıyor.

Dünya tarihine ayrıntılı bir bakış, Hamza E. Sarıçam’ın çevirisiyle Atlas-Dünya Tarihi’nde.

Kaynakça

Snedden, R. (2020). Matematik. (Çev. Topçu, K). İstanbul: Othello Yayıncılık

Kunzmann, P., Burkard, F-P. ve Wiedmann, F. (2020). Felsefe. (Çev. Ercan, H.O). İstanbul: Othello Yayıncılık

Black, J. (2020). Dünya Tarihi. (Çev. Sarıçam, H.E). İstanbul: Othello Yayıncılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir