Türk Ressamlar Dizisi: Selim Turan

tarihinde yayınlandı

Türk ressam ve heykeltıraş olan Selim Turan, doğu sanatlarına olan merakı ile Paris’e gitmeden önce, ilk yaptığı çalışmalarında minyatür ve hat sanatı üzerine eserler verdi. Paris’e gittiğinde soyut sanata yönelerek tablolarındaki çizgiyi, hat sanatını stilize ederek modern dönemin sanattaki yansımalarından…

Türk Ressamlar Dizisi: Elçi Erdiren

tarihinde yayınlandı

Elçi Erdiren, 1962’de İzmir’de doğan Türk Empresyonist ressamdır. İlk ve orta öğrenimini Ted Ankara ve İstanbul Kadıköy Maarif Kolejinde, yüksek öğrenimini ise Deniz Harp Okulu ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan beri resim sanatına büyük ilgi duyan sanatçı,…

Türk Ressamlar Dizisi: Abdülmecid Efendi

tarihinde yayınlandı

Osmanlı Halifesi ve Ressam Abdülmecid Efendi, Sultan Abdülaziz’in oğlu olarak 30 Mayıs 1868’de İstanbul’da doğmuştur. Şehzâde, son veliaht ve halife ünvanı ile Osmanlı aydınlanmasının ve modernleşmesinin simgelerinden biridir. Hayatı boyunca sanata ve müziğe özel ilgi duymuş fotoğraf, gravür gibi kaynakları,…

Türk Ressamlar Dizisi: Aliye Berger

tarihinde yayınlandı

Aliye Berger, 1903’te tarihler tam da bugünü, 24 Aralık’ı gösterdiğinde Şakir Paşa’nın altıncı ve sonuncu çocuğu olarak Büyükada’da dünyaya geldi. Aliye Berger; tiyatro sanatçısı, ressam ve seramikçi gibi sanatçıların olduğu bir ailede yetişmiştir. Aliye Berger, 1974 yılına kadar yaşamını sürmüş,…

Türk Ressamlar Dizisi: Halil Paşa

tarihinde yayınlandı

Türk Empresyonistlerden biri olan Halil Paşa, 1857 yılında İstanbul’un Beylerbeyi semtinde dünyaya gelmiştir. Asker ressamların yetiştiği, Batı anlayışında Türk resim sanatının temelinin atıldığı ve ilk kez resim derslerinin verilmeye başlandığı Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn’u bitiren Halil Paşa da ilk asker ressamlarımızdan…

Türk Ressamlar Dizisi: Remzi Taşkıran

tarihinde yayınlandı

Remzi Taşkıran, son yıllarda sanat camiasında en çok söz edilen ressamlardandır. Ressam 1961 yılında Adıyaman’da doğmuştur. Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Taşkıran, sanat eğitimini Sadettin Çağlarca’dan almıştır. Kaynaklarda, sanatçının vatanî görevi esnasında resim yapma yatkınlığını daha da geliştirdiği geçmektedir. Remzi Taşkıran,…

Türk Ressamlar Dizisi: Bedri Rahmi Eyüboğlu

tarihinde yayınlandı

Türk ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911’de Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Ortaöğrenimini yaptığı sırada Trabzon’da bulunan Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olarak resme ilgi duymaya başladı. 1927’de İstanbul’a gelerek Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya’nın öğrencisi oldu. Burada iki yıllık eğitimini tamamladıktan sonra…

Türk Ressamlar Dizisi: Hoca Ali Rıza

tarihinde yayınlandı

Üsküdarlı ve Hoca lakaplarıyla anılan Ali Rıza Bey, 1858 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Aile büyüklerinin genellikle asker ve bürokrat olmasının yanında çeşitli sanat dallarıyla uğraşmaları, Hoca Ali Rıza’nın da resim sanatını keşfetmesinde önemli rol oynamıştır. Çocukluğunda okul kitaplarına yaptığı…

Türk Ressamlar Dizisi: Sami Yetik

tarihinde yayınlandı

Sami Yetik 1878’de İstanbul’da doğdu. Resim eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde Osman Nuri Paşa, Mekteb-i Harbiye’de Hoca Ali Rıza ve Sanayi-i Nefise Mektebin’de Salvatore Valeri, Zarzecki gibi önemli ressamlardan aldı. Sami Yetik’in resimlerinde en sevdiği konu Kurtuluş Savaşı’dır. Millî Mücadele günlerini…

Türk Ressamlar Dizisi: İbrahim Safi

tarihinde yayınlandı

Türk ressamları tanıtmak için başladığımız serimizde sırada kıymetli Azeri sanatçımız İbrahim Safi bulunmaktadır. İbrahim Safi, 1898 yılında Azerbaycan, Nahçıvan’da doğdu. İlk sanat eğitimini Erivan Lisesi’nde okuduğu yıllarda resim öğretmeni Kolzsa’dan ve Akademi mezunu akrabalarından aldı. Kendisi Akademiye girmek için 1913’te…