Botticelli: Primavera ve Venüs’ün Doğuşu Arasındaki İlişki

Bu yazımızda, Primavera ile Venüs’ün Doğuşu arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. İki kanatlı tablo olarak tasarlanmamış olsalar da Primavera ve Venüs’ün Doğuşu eserleri bir çift olarak görülmektedir. Botticelli, Primavera’daki fikri benimsedikten birkaç yıl sonra 1486 yılında Venüs’ün Doğuşu‘nu resmetmiştir. Öyleyse Primavera ve Venüs’ün Doğuşu arasındaki ilişki nedir?

Botticelli, Venüs’ün Doğuşu, 1486

İki eserde de, yumurta sarısı rengini bağlayıcı gereç olarak kullanarak sulu boya resmi yapmıştır. Resimler de yaklaşık olarak aynı boyutlarda tasvir edilmiştir. Ancak iki eser arasındaki en büyük benzerlik ana konularıdır. Her ikisinin merkezinde de Venüs bulunmaktadır. Primavera‘da, duruşu dengeli ve giyinik olan Venüs figürü nispeten gotik tarzda işlenmiştir. Venüs’ün Doğuşu’nda ise hareketleriyle hümanist bir duruş benimsemiştir. Eserde çıplak oluşunun nedeni, Botticelli’nin klasik resim ve heykelden aldığı sanatsal ve karakteristik bir özelliktir.

Botticelli, Primavera ve Venüs’ün Doğuşu arasındaki ilişki

Ayrıca Botticelli, Zephyr ve Chloris’i de her iki eserde resmetmiştir. Primavera’da, çiçekler Chloris’in ağzında dökülürken; Venüs’ün Doğuşu’nda, çiçekler çiftin etrafında uçuşmaktadır.

Baharın tanrıçası Flora da, her iki eserde tasvir edilmiştir. Eserlere bakıldığında, çiçek baskılı elbisesi ve çelenk şeklindeki gerdanlığı ile tanınabilir. Primavera‘da kolunun etrafında sarılı olana benzer kırmızı pelerin ile Venüs’ün Doğuşu’nda yeni doğmuş tanrıçayı örtüyor olarak gösterilir.

MİRAS

Günümüzde Primavera, Erken Rönesans sanatının en önemli eserlerindendir. Uffizi Galerisi’nin en önemli parçalarından biridir ve 1919 yılında müzeye ilk koyulduğundan beri halkı büyülemeye devam etmektedir. Hem Primavera hem de Venüs’ün Doğuşu müzedeki Botticelli Odası’nda yer aldığından, bu saygı değer müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler her iki esere aynı anda hayran kalabilirler.

Kaynak: https://mymodernmet.com/botticelli-primavera/2/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir