Haftanın Tablosu: Sokrates’in Ölümü, Jacques-Louis David, 1787

tarihinde yayınlandı

“Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendi istediğim gibi konuşup ölmek isterim.” -Sokrates Sokrates’in Ölümü, Jacques-Louis David Sokrates’in Ölümü, 1787’de Fransız ressam Jacques-Louis David tarafından yapılmış neo-klasik bir sanat eseridir. Bu tablo, o zamanların Fransasının adaletsiz yönetici otoritesine direnişin ardında yatan…

Sanat için Sanat Anlayışı Nedir?

tarihinde yayınlandı

”Sanat için sanat, başka bir meşguliyet olmaksızın güzelliğin peşinde koşmak demektir.’‘ Gautier. Sanat için sanat ne demek? “Sanat için sanat” ifadesi, Fransızca  l’art pour l’art ifadesinden gelmektedir. Oscar Wilde, estetiğin babası olarak kabul edilir. Dorian Gray’in Portresi eserinin önsözünde şöyle…

Cupid ve Psyche: Antonio Canova ve Sanatı

tarihinde yayınlandı

Cupid ve Psyche yani Aşk ve Ruh. Gerçek bir ustalık eseri olan Cupid’in Öpücüğü ile Yeniden Canlanan Ruh, 1787 ile1793 yılları arasında Antonio Canova tarafından mermerden yapılmış bir heykeldir. Heykeltıraş bu eserinde, Yunan mitolojisindeki iki ana karakterin sevgiyle kucaklaşmasını tasvir…

Dante Gabriel Rossetti’nin Eseri Beata Beatrix’teki Sembolizm

tarihinde yayınlandı

Rossetti, 1863’te eşi Elizabeth Siddal’ın (1829-62) ölümünden sonra Beata Beatrix tablosunu yapmaya başladı. Dante, Orta Çağ’ın Floransalı yazarı Dante Alighieri’nin (1265-1321) şiiri La Vita Nuova‘nın (Yeni Hayat,1295) son bölümünden ve Beatrice’e olan aşkından ilham alarak 33 yaşında ölmüş olan karısı…

Üç Farklı Sanatta Empresyonizm

tarihinde yayınlandı

Biraz ışık, biraz ilham ve biraz müzikal renk eklediğinizde ne elde edersiniz? Dünyanın sanat hakkındaki düşüncelerini değiştirecek modern içeriklerin tarifini alabilirsiniz. Kasıtlı olsun ya da olmasın, sanatçıların birbirlerinin çalışmalarını nasıl geliştirdiklerine dair bir örnek için okumaya devam edin ve ünlü…